ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Allianz Polska – grupa towarzystw ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych z siedzibą w Warszawie, istniejąca od 1997 roku. Grupa Allianz Polska należy do Allianz SE, jednego z czołowych ubezpieczycieli na świecie.

PRODUKCJA

Polisę dostaje Klient. Skan polisy należy załadować do systemu. Oświadczenie (oraz APK jeżeli występuje) w oryginale należy wysłać na adres:

Grupa RBG Al. Piłsudskiego 7 90-368, Łódź

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Przez KEA w CZAK.

WYPOWIEDZENIA

Dla polis ze statusem „wystawiona” możliwe jest anulowanie w CZAK. Polisy „składają” się jednak automatycznie dwa razy w ciągu doby (o 18 i 1).

Polisy ze statusem „złożona” przez KEA w CZAK. Albo jako rozwiązanie umowy jeżeli nie doszło do podpisania dokumentów. Albo jako odstąpienie od umowy.

APK

Przy polisach (KOMUNIKACJA) wystawianych w systemie CZAK wszystkie APK są „zaszyte” w systemie. W mieszkaniach Wydruk APK generuje się razem z polisą i oświadczeniem do polisy – jeżeli jest wymagane. APK podpisane przez Klienta powinno razem z oświadczeniem do polisy być dostarczone do Allianz lub do RBG

PŁATNOŚCI

Przelew: wpłata na indywidualne konto które się generuje w systemie.

Gotówka: należy wygenerować wykaz z numerem konta.

WINDYKACJA

Za polisy windykowane wypłacane jest 50% prowizji.

ALLIANZ ŻYCIE

Awesome Image

Informacje

Allianz Polska – grupa towarzystw ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych z siedzibą w Warszawie, istniejąca od 1997 roku. Grupa Allianz Polska należy do Allianz SE, jednego z czołowych ubezpieczycieli na świecie.

PRODUKCJA

Polisę dostaje Klient. Skan polisy należy załadować do systemu. Oświadczenie (oraz APK jeżeli występuje) w oryginale należy wysłać na adres:

Grupa RBG Al. Piłsudskiego 7 90-368, Łódź

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Przez KEA w CZAK.

WYPOWIEDZENIA

Dla polis ze statusem „wystawiona” możliwe jest anulowanie w CZAK. Polisy „składają” się jednak automatycznie dwa razy w ciągu doby (o 18 i 1).

Polisy ze statusem „złożona” przez KEA w CZAK. Albo jako rozwiązanie umowy jeżeli nie doszło do podpisania dokumentów. Albo jako odstąpienie od umowy.

PŁATNOŚCI

Przelew: wpłata na indywidualne konto które się generuje w systemie.

Gotówka: należy wygenerować wykaz z numerem konta.