ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Balcia Insurance to posiadający wieloletnie doświadczenie łotewski zakład ubezpieczeń, który prowadzi swoją działalność w największych państwach Unii Europejskiej. .

PRODUKCJA RBG

– Jeśli polisa jest podpisana przez klienta elektronicznie – polisę należy dodać do INSLY jako załącznik,

– Jeśli polisa jest wystawiona papierowo to należy zrobić skan podpisanej polisy i dodać do INSLY jako załącznik w tym samym miejscu, gdzie zdjęcia z AC.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Zgłoszenia wypowiedzeń umów ubezpieczenia, umów kupna, sprzedaży, wyrejestrowania proszę kierować na adres: agent@balcia.pl

Zgłoszenie szkody T: +48 222 742 222 E: szkody@balcia.com

Zgłoszenie reklamacji T: +48 222 742 222 E: reklamacje@balcia.com

Obsługa agenta: E: agent@balcia.pl

APK

Na chwilę obecną wykonanie APK spoczywa na OFWCA.

O wzór APK Balcia prosimy o kontak do nas. Posiadamy dokument w pdf.

PŁATNOŚCI

Przelew: Numer rachunku widoczny na poliso ofercie. Uwaga – proces poliso oferty. Agent wystawiając polisę musi poinformować klienta, że jeśli ten nie zapłaci składki najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony to oferta zostanie anulowana. W praktyce anulujemy oferty jeśli po 14 dniach od rozpoczęcia ochrony nie mamy na koncie zaksięgowanej płatności składki. Ofertę uznaje się za zawartą i staje się ona polisą w momencie opłaty składki na wskazany na ofercie rachunek bankowy Balcia. Maksymalny czas na dokonanie płatności przez Klienta to dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Gotówka : Wpłaty z tytułu polis gotówkowych, należy wpłacać na konto:

48 2490 0005 0000 4600 0013 7399

RBG Sp. z o.o. ul Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź TYTUŁEM: numer polisy, SKŁADKA Balcia.

Wpłaty za polisy należy dokonać na konto najpóźniej 3 dni od wystawienia polisy.

WINDYKACJA

Wystawiana jest wnioskopolisa, jeśli nie jest opłacona to Klient nie ma polisy i Agent nie ma prowizji. Polisę trzeba opłacić najpóźniej w pierwszym dniach ochrony.

Awesome Image

Informacje

Balcia Insurance to posiadający wieloletnie doświadczenie łotewski zakład ubezpieczeń, który prowadzi swoją działalność w największych państwach Unii Europejskiej.

PRODUKCJA HAWRAN

Od dnia 22.03.2022 wprowadzono rozliczenia elektroniczne

Szczegółowa instrukcja dotycząca rozliczania (dostępna w Panelu Agenta/Dokumenty do pobrania/Rozliczenie polis w Panelu Agenta)

Prosimy również Państwa o regularne przesyłanie skanu wykazu/zestawienia polis na nasz adres do rozliczeń: rozliczenia@grupahm.pl

do Edyty Bąkowskiej (Tel. 600 790 100) abyśmy mogli Państwa rozliczyć z prowizji.

Umowy kupna-sprzedaży - umowyks@reso.com.pl

Aneksy zmiana właściciela - aneksy@reso.com.pl

Aneksy zmiana danych - korekty@reso.com.pl

Wypowiedzenia - wypowiedzenia@reso.com.pl

Zwroty składki - zwroty@reso.com.pl

Aneksy do polis Bacca - bacca@reso.com.pl

Windykacja - windykacja@reso.com.pl

Pomoc w obsłudze Panelu Agenta

sprzedaz@reso.com.pl tel.875654584 Oferta-polisy (wznowienia) wznowienia@reso.com.pl

zaświadczenia, duplikaty zaswiadczenia@reso.com.pl

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Należy przesłać na adres

PUH „PAWEŁ” M. Hawran Ul. Kajki 5 10-546 Olsztyn

Polisy anulowane należy rozliczyć w systemie. Poprzez zakładkę „wystawione polisy” należy wyszukać polisę, którą chcemy anulować.

W oknie „operacje” kliknij przycisk „anuluj

APK

Kalkulując składki bezpośrednio w Panelu Agenta RESO automatycznie przeprowadzane jest APK, które automatycznie drukuje się wraz z polisą po jej zawarciu.

PŁATNOŚCI

Przelew: numer konta na polisie

Gotówka: 50 1020 5558 1111 1212 0871 2204