INFOLINIA PIERWSZEGO KONTAKTU

Tel. 785 585 256

ROZLICZENIA COMPENSA

PRODUKCJA :

Polisy należy rozliczyć w Cportalu w zakładce: INR-WYKAZY-GENERUJ

 

WYPOWIEDZENIA, DOKUMENTY, ZDJĘCIA :

Należy załączyć do systemu NARZĘDZIA- WYPOWIEDZENIA OC następnie wygenerować zestawienie dla wszystkich załączonych dokumentów,

zestawienie w zakładce INR-DOKUMENTY PAPIEROWE oraz przesłać do GRUPA RBG.

Zdjęcia-Należy załączyć w zakładce:

ROZLICZENIA-PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW

 

ANULOWANIE POLIS :

Oryginały anulowanych polis należy przesłać do GRUPA RBG

 

PŁATNOŚCI :

Przelew numer konta na polisie.

Gotówka numer konta znajduje się na wykazie.

COMPENSA ŻYCIE

 
ROZLICZANIE PRODUKCJI :

Wnioski i polisy wystawione ścieżką mobilną i za pomocą kodu SMS zapewnią bezpieczną obsługę Klienta, a w ramach unikatowego procesu sprzedaży i rozliczenia polisy, nie wymagają rozliczenia oryginałów.Polisa mobilna i polisa z wykorzystaniem kodu SMS zastępującego podpis Klienta, będą narzędziem wspierającym sprzedaż.