ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Compensa TU S.A. Vienna Insuranca Group działa na polskim rynku od 1990 roku. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia komunikacyjne, mienia, mieszkań, odpowiedzialności cywilnej oraz zdrowotne.

PRODUKCJA

Od 1 września 2022 weszliśmy w obowiązkowe rozliczanie polis zdalnie za pomocą skanów, które należy przesyłać na poniższy adres
Adres e-mail: skanyCR_archidoc@compensa.pl

W tytule należy wpisać: 511 PRODUKCJA

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Należy załączyć do systemu NARZĘDZIA- WYPOWIEDZENIA OC następnie wygenerować zestawienie dla wszystkich załączonych dokumentów,

Zestawienie w zakładce INR-DOKUMENTY PAPIEROWE wydrukować oraz przesłać do GRUPA RBG.

Zdjęcia-Należy załączyć w zakładce: ROZLICZENIA-PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW

Bardzo proszę o przesyłanie wypowiedzeń, umów k/s, zawiadomień, dyspozycji zwrotów, etc., na dedykowany adres mailowy: korespondencja@compensa.pl

Wypowiedzenia, umowy k/s, zawiadomienia które mają nr 11111111/111111111 ( BENEFIA) przesyłamy na BOK@BENEFIA.PL

Dokumenty dotyczące polis zaczynające się od nr 66014…. Przesyłamy na adres obsluga@beesafe.pl

APK

APK do komunikacji, Compensa Rodzina oraz NNW jest w systemie przy wykonywaniu kalkulacji. Do pozostałych produktów OFWCA sam robi APK wybiera produkt, potwierdza RODO i sam przeprowadza APK w systemie, następnie wykonuje kalkulacje. APK nie musi drukować – przy wystawieniu polisy APK zapisuje się w systemie i zostaje przy polisie. APK przy samych ofertach zostaje usunięte przez nas wraz z ofertą jeśli klient nie zawrze polisy, ponieważ nie wyraził on wtedy zgody na przetwarzanie danych u nas w systemie

PŁATNOŚCI

Przelew numer konta na polisie.

Gotówka numer konta znajduje się na wykazie.

WINDYKACJA

wypłacane jest 10% należnej prowizji.

COMPENSA ŻYCIE PRODUKCJA

Wnioski i polisy wystawione ścieżką mobilną i za pomocą kodu SMS zapewnią bezpieczną obsługę Klienta, a w ramach unikatowego procesu sprzedaży i rozliczenia polisy, nie wymagają rozliczenia oryginałów.Polisa mobilna i polisa z wykorzystaniem kodu SMS zastępującego podpis Klienta, będą narzędziem wspierającym sprzedaż.