ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Wefox Insurance AG – cyfrowy ubezpieczyciel – działa na polskim rynku poprzez Oddział podlegający nadzorowi Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) we współpracy z polskim organem nadzoru (KNF).

PRODUKCJA

Dla polis / aneksów zawartych na podpis tradycyjny jest konieczność załączenia skanu podpisanego przez Klienta dokumentu do 5 dni roboczych . Zachęcamy do załączenia skanu od razu po zakończonym procesie sprzedaży, wybierając Dokumenty Polisy.
- skan musi być w formacie PDF .
- zeskanowane 2 pierwsze strony polisy można załączyć pojedynczo lub w 1 pliku.
- dokument powinien być czytelny

Instrukcja dla agentów do obsługi produkcji : https://www.youtube.com/playlist?list=PLzEpH73V5CN2B1RDQTcSUyDb86H0IEYlr

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Istnieje możliwość anulowania tylko NIEAKTYWNEJ POLISY (ze statusem PODPISANA), w której nie rozpoczął się okres ubezpieczenia oraz tylko przez Sprzedawcę, który ją wystawiał! W przypadku polis wystawionych na gotówkę , anulowanie oznacza brak przyjęcia płatności od Klienta. Anulowane polisy z formą płatności na szybki przelew, wymagają zwrotu składki Klientowi, prześlij na maila: agenci@unext.pl

Wniosek o zwrot składki wraz z nr konta Klienta

Aneks może wystawić tylko ten Agent, który wystawiał polisę. Istnieje możliwość zmiany np. nr rejestracyjnego, danych kontaktowych Klienta. Zakres ochrony można zwiększyć tylko o Zieloną Kartę. W celu wystawienia aneksu wejdź w kafel Sprzedaż lub rozwiń panel boczny po prawej stronie i wybierz Sprzedaż

Wszelkie dokumenty posprzedażowe jak m.in. wypowiedzenia, umowy kupna sprzedaży prosimy przesyłać wyłącznie poprzez odpowiednie formularze na stronie www.unext.pl -> zgłoś sprawę- > Formularze wefox (unext.pl).

APK

APK w systemie sprzedażowym Insly.

PŁATNOŚCI

Przelew :
Wskazany numer konta na polisie
Gotówka:

Właścicielem rachunku jest RBG sp. z o.o. Nowy numer konta to:
78 2490 0005 0000 4600 2117 31** (Alior Bank)

WINDYKACJA
Prowizja za polisy przekazane do windykacji zewnętrznej zgodnie z umową nie jest Agentowi należna. Przekazanie następuje po 90 dniach od daty wymagalności składki.