ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

EUROINS Insurance Group (EIG) jest jedną z największych, niezależnych Grup ubezpieczeniowych działających na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej

PRODUKCJA

Podpisane przez klienta polisy rozliczamy elektronicznie w systemie Insly.

Po podpisaniu przez Kliena dokumentu powinien zostać zeskanowany i podłączony w systemie w ciągu max 2 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Załączanie skanu: Wchodzimy w menu polisy wybieramy zakładkę dokumenty i klikamy przycisk wyślij dokumenty.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Agent samodzielnie zgłasza wypowiedzenie polisy poprzez formularz na stronie www.eins.pl

Anulowanie polis

Agent samodzielnie zgłasza wypowiedzenie polisy poprzez formularz na stronie www.eins.pl

Dokumentem do podpięcia w formularzu jest skan pierwszej strony polisy przekreślonej z dopiskiem ANULOWANO, parafką Agenta oraz datą.

Anulacja powinna być dokonana w dniu wystawienia polisy.

APK

Drukuje się wraz z polisą, rozliczanie w systemie.

PŁATNOŚCI

Przelew:

Wpłaty prosimy przelać na wskazane na polisie indywidualne konto w ciągu 48 godzin od wystawienia polisy.

Gotówka :

Wpłaty prosimy przelać na wskazane na polisie indywidualne konto w ciągu 48 godzin od wystawienia polisy.

WINDYKACJA

powyżej 90 dni nie ma prowizji.