ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności.

PRODUKCJA

Do Generali rozliczamy TYLKO „EGZEMPLARZ DLA GENERALI“, z podpisem klienta i agenta (drukowany wraz z polisą) – w portalu załączamy SKAN (do 5 dni)

– bezpośrednio po wygenerowanie polisy kliknij Wczytaj oświadczenie lub przez – Sprzedaż -> Wczytaj dokumenty (oświadczenie).

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Wypowiedzenia, umowy kupna/sprzedaży, wnioski o zwrot składki itp załączamy na portalu w zakładce SPRZEDAŻ-> Wczytaj dokumenty lub na info@generali.pl

Skany anulowanych polis wysyłamy na adres: merkury admin@generali.pl

anulowaną (przekreśloną i podpisaną) polisę załączamy także w Portalu – Wczytaj dokumenty.

APK

APK jest w systemie sprzedażowym Merkury. Przy konkretnym produkcie są odpowiednie pytania do Klienta. APK drukuje się na polisie.

Nie ma osobnego druku.

PŁATNOŚCI

W przypadku wpłat gotówkowych należy wydrukować z portalu dowód wpłaty/ poprzez inkaso/ na którym jest wskazany nr konta do wpłaty.

WINDYKACJA

Jeśli windykacja jest wewnętrzna to wypłacana jest w całości. Jeśli windykacja jest zewnętrza to nie ma prowizji.

Awesome Image

Informacje

Ubezpieczenia dla rolników i przedsiębiorców.

PRODUKCJA

Polisy wysyłamy: załączamy do systemu skan oświadczenia Skanujemy podsiane oświadczenie i dołączamy do polisy w systemie Rubinet;

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Wypowiedzenia i dokumenty posprzedażowe wysyłamy: strefa.agenta@generali.pl

Zdjęcia wysyłamy w terminie do 7 dni załączmy pod polisę w Rubinecie. Jeśli agent nie zdąży (co nie powinno mieć miejsca), lub rozmiar zdjęć jest za duży, to wysyłamy zdjęcia mailem na adres korekty.polis@generali.pl w temacie wpisując numer polisy

Polisy anulowane wysyłamy: Polisy anulowane wysyłamy: przekreślony skan wysyłamy na adres:

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

PŁATNOŚCI

Pieniądze za polisy przelewowe: numer konta drukuje się każdorazowo na polisie

Pieniądze za polisy gotówkowe: brak możliwości gotówki.