ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA) to firma-matka przedsiębiorstw, które należą do Grupy Kapitałowej PZU. Zarazem jest to najstarsza (istnieje od 1803 r.) i największa (biorąc pod uwagę obroty, liczbę klientów, agentów i placówek) instytucja ubezpieczeniowa w Polsce.

PRODUKCJA

Rozliczenie Polisy w formie papierowej polega na przesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wystawienia, oryginału tzw. „Oświadczenia“ (ostatnia strona polisy) zawierającego podpisy Agenta oraz Klienta, na adres:

CBO Opole, ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

ROZLICZANIE PRODUKCJI – WERSJA ELEKTRONICZNA

Uruchom aplikację Mobilny Agent PZU i wybierz moduł Rozliczanie polis. Zrób zdjęcia podpisanego oświadczenia i kliknij Zatwierdź

Jeśli aplikacja nie działa, można wysyłać na adres : aplikacjamagentpzu@pzu.pl

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Załącza się w systemie w ciągu 3 dni od otrzymania jej od klienta

POLISA-AKCJE-NOWE ZADANIE-ZADANIE OBSŁUGOWE-WYPOWIEDZ UMOWĘ-POWIAZANE DOKUMENTY-NOWY DOKUMENT-ZAŁĄCZAMY SKAN WYPOWIEDZENIA OC

APK

Potwierdzeniem przeprowadzenia analizy potrzeb klienta jest podpis ubezpieczającego pod oświadczeniem na dokumentacji ubezpieczeniowej. Pod polisą i pod oświadczeniami klient podpisuje się dwa razy. Nie wypełniamy żadnego dodatkowego dokumentu na potwierdzenie przeprowadzenia APK, na PZU Wiem są materiały pomocnicze w jaki sposób taką rozmowę przeprowadzić

PŁATNOŚCI

Wpłaty z tytułu rozliczonych polis gotówkowych, należy wpłacać na podane konto:

92 2490 0005 0000 4600 1333 8307

RBG Sp. z.o.o Łódź 90-369 Piłsudskiego 7

TYTUŁEM: „numer polisy, nazwisko i imię klienta“ Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia polisy.

WINDYKACJA

wypłacana jest cała prowizja pomimo braku wpłaty.