ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Trasti jest marką handlową spółki HPI GMA, która jest operatorem procesów sprzedaży, obsługi polis i wypłaty świadczeń. Simply fair – nasz slogan dokładnie odzwierciedla ideę założycielską i misję Trasti. Chcemy aby nasze produkty były proste, a jednocześnie odpowiadały potrzebom naszych Klientów.

PRODUKCJA

Trasti nie wymaga rozliczenia się Agenta/OFWCA z dokumentów polisowych. Klient i Agent/OFWCA nie podpisują polisy i nie odsyłają kopi/scanu do Trasti. Klientowi należy przekazać wydrukowany dokument polisowy. Zawarcie umowy następuje poprzez opłacenie składki w terminie wyznaczonym na dokumencie polisowym.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

W celu wykonania aneksu prosimy o kontakt z działem Wsparcia Sprzedaży wsparcie@trasti.pl .Aneks zostanie przesłany na adres email podany przez agenta.

Umowa kupna sprzedaży i wypowiedzenie nowego nabywcy- prosimy o przyjęcie dokumentów oraz przesłanie ich skanu na adres wsparcie@trasti.pl

Zielona Karta. Prosimy o kontakt z działem Wsparcia Sprzedaży. Dokument zostanie przesłany na adres wskazany przez klienta.

Anulowanie polis

Odstąpienie od polisy (wyłącznie przy sprzedaży direct). Prosimy o kontakt z działem Wsparcia Sprzedaży wsparcie@trasti.pl

APK

Na ten moment zewnętrznie trzeba wykonać APK

PŁATNOŚCI

Zawarcie polisy odbywa się przez opłacenie składki, nie jest wymagany podpis klienta pod polisą. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, wskazanym na dokumencie polisowym, umowa nie jest zawarta, a klient nie ma ochrony ubezpieczeniowej.

Rozliczenie płatności przelewem:

Rachunek bankowy jest generowany na polisie dla klienta.

Rozliczenie płatności w formie gotówkowej

Po zalogowaniu na portal Trasti klikamy w zakładkę Rozliczenia Zaznaczamy„checkboxem”polisy,z których zamierzamy się rozliczyć Klikamy „Rozlicz polisy” Na kolejnym ekranie potwierdzamy sumę, którą chcemy wpłacić. Następnie pobieramy blankiet przelewu. Po dokonaniu przelewu i jego zaksięgowaniu w systemie Trasti opłacona polisa będzie miała status „ Rozliczona”.

W sprawie pytań związanych z rozliczeniem płatności gotówkowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail wsparcie@trasti.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisać „GOTOWKA”. Brak płatności w wyznaczonym terminie może skutkować blokadą sprzedaży, oraz wstrzymaniem wypłaty prowizji.

WINDYKACJA

Wystawiana jest wnioskopolisa, jeśli nie jest opłacona to Klient nie ma polisy i Agent nie ma prowizji.