ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” specjalizuje się przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i rolnych. Ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm oraz instytucji, które poszukują tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb

PRODUKCJA RBG

Jeśli polisa/deklaracja/APK jest wystawiona ręcznie (klient przy biurku) skanujemy stronę z podpisem i wgrywany skan na :

https://sop.tuw.pl/office/upload-documents

Jeśli polisa jest zawarta w trybie uproszczonym lub jest e-polisą – nie skanujemy dokumentów Skany należy załączać do 3 dni od wystawienia polisy lub minimum raz w tygodniu.

Anulowane: - druk ręczny powinien zostać przekreślony bez uszkodzenia kodu QR z adnotacją, datą i pieczątką pośrednika ubezpieczeniowego oraz dodatkowo w miejscu podpisu klienta zamieszczamy wpis: anulowano - skanowaniu podlega strona z podpisem klienta

- druk w trybie uproszczonym wymaga anulowania wszystkich stron w ORYGINALE po zastosowaniu procedury skan należy wysłać na adres mailowy rozliczenia@tuw.pl - skanowaniu podlegają wszystkie strony polisy/deklaracji

W każdym przypadku, gdy wyrzutnia nie przyjmie dokumentu – pojawi się komunikat: duplikat/nieznana strona przesyłamy skan na adres

rozliczenia@tuw.pl lub beata.pajak@tuw.pl

- Nie ma potrzeby drukować KRA z SPS dla TUW ,dokument służy tylko na potrzeby Agenta.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

– Dokumenty posprzedażowe wgrywamy niezwłocznie po przyjęciu lub kolejnego dnia do SOP – Systemu Obsługi Posprzedaży www.sop.tuw.pl (hasło jest takie samo jak do SPS ALF@), w przypadku problemów możemy skorzystać z email: wypowiedzenia@tuw.pl

– Załączniki do polisy (zdjęcia/dokumenty) dodajemy przez SPS ALF@ (->STREFA AGENTA ->MÓJ PORTFEL) w terminie 3 dni od wystawienia polisy

APK

Drukuje się z polisą. W majątku jako oddzielny plik z kodem QR i do rozliczenia w formie skanu w systemie SOP. W komunikacji pojawia się w formie tabeli na polisie.

PŁATNOŚCI

– Opłata za gotówkowe KRA powinna być wykonana tego samego dnia co zamknięcie KRA lub w najbliższy dzień roboczy oraz tuż po zamknięciu miesiąca,

Tytuł przelewu : Numer karty rozliczeń

Konto : 55 1240 6957 4143 0000 0002 0082

WINDYKACJA

Prowizja wypłacana jest do 49 dni. Powyżej 50 dni nie ma prawa do prowizji. Jeśli dojdzie do wznowienia automatycznego polisy, a klient nie opłaci do 14 dnia to prowizja nie jest wypłacana w ogóle.