ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” specjalizuje się przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i rolnych. Ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm oraz instytucji, które poszukują tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb

PRODUKCJA RBG

– Rozliczamy się raz w tygodniu (póki co fizycznie dokumenty + KRA – Karta Rozliczeń Agenta)

Dokumenty wysyłamy :

GRUPA RBG

Al. Piłsudskiego 7

90-368 Łódź

– KRA generowane jest z systemu www.spsalfa.tuw.pl

– Opłata za gotówkowe KRA powinna być wykonana tego samego dnia co zamknięcie KRA lub w najbliższy dzień roboczy

– Polisy nie wymagające rozliczeń (e-polisa, automatyczne wznowienie) – UWAGA polisa zawarta w Trybie uproszczonym winna być podpisana przez Agenta i rozliczona pod KRA

– Polisy anulowane

Również rozliczamy fizycznie (każda strona winna być przekreślona z dopiskiem „ANULOWANO”, datą anulowania, powodem, pieczątką i podpisem)

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

– Dokumenty posprzedażowe wgrywamy niezwłocznie po przyjęciu lub kolejnego dnia do SOP – Systemu Obsługi Posprzedaży www.sop.tuw.pl (hasło jest takie samo jak do SPS ALF@), w przypadku problemów możemy skorzystać z email: wypowiedzenia@tuw.pl

– Załączniki do polisy (zdjęcia/dokumenty) dodajemy przez SPS ALF@ (->STREFA AGENTA ->MÓJ PORTFEL) w terminie 3 dni od wystawienia polisy Anulowanie polis

Polisy , które zostaną anulowane od dnia 01 kwietnia 2022 będą rozliczane w sposób całkowicie odmienny od dotychczasowego. Druk anulowany będzie traktowany jako druk wykorzystany i będzie podlegał tej samej procedurze rozliczeniowej jak pozostałe druki – czyli skanowany. W przypadku SPS skanowaniu podlega strona z podpisem klienta wg poniższego wzoru. Druk powinien zostać przekreślony bez uszkodzenia kodu QR z adnotacją, datą i pieczątką pośrednika ubezpieczeniowego oraz dodatkowo w miejscu podpisu klienta zamieszczamy wpis: anulowano. Jeżeli zostanie anulowana polisa uproszczona, która nie podlega skanowaniu, po zastosowaniu powyższej procedury należy ją wysłać na adres mailowy: rozliczenia@tuw.pl

Wydruk polisy anulowanej po jej rozliczeniu pośrednik ubezpieczeniowy niszczy w sposób profesjonalny lub przesyła do TUW celem zniszczenia, zgodnie z zapisami umowy agencyjnej. W sprawie problemów : beata.pajak@tuw.pl

APK

Drukuje się z polisą. W majątku jako oddzielny plik z kodem QR i do rozliczenia w formie skanu w systemie SOP. W komunikacji pojawia się w formie tabeli na polisie.

PŁATNOŚCI

– Opłata za gotówkowe KRA powinna być wykonana tego samego dnia co zamknięcie KRA lub w najbliższy dzień roboczy oraz tuż po zamknięciu miesiąca,

Tytuł przelewu : Numer karty rozliczeń

Konto : 55 1240 6957 4143 0000 0002 0082