ROZLICZENIA

UNIQA MAJATEK

Awesome Image

Informacje

UNIQA Insurance Group jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej. UNIQA jest wiodącym towarzystwem ubezpieczeń w Austrii i marką cieszącą się największym zaufaniem na rynku macierzystym, w którym udział w rynku wynosi 14,5 proc.

PRODUKCJA

Polisy rozliczane są elektronicznie, nie wysyła się ani nie załącza polis.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Załącza się w systemie.

Poprzez przycisk formularz wysyłki dokumentów do UNIQA ->zarejestruj umowę kupna/sprzedaży pojazdu ( Obowiązuje od 14.06.2021) Film szkoleniowy : https://www.youtube.com/watch?v=NbtKtgQ30yY

Anulowanie polis

PRZEKREŚLONĄ WNIOSKO-POLISĘ Z DOPISKIEM ANULOWANA BEZ PODPISU KLIENTA WYSYŁAMY NA AGENCI@UNIQA.PL

APK

Jest to ograniczone do instrukcji korzystania z kalkulatora w którym OFWCA podczas wyliczania ma obowiązek zawrzeć pytania dotyczące potrzeb klienta.

PŁATNOŚCI

Przelew: konto podane na polisie

Gotówka: wpłatę należy dokonać w ciągu 3dni na indywidualne konto wygenerowane wraz z polisą

WINDYKACJA

Jeśli polisa jest ok 50 dni po terminie i wchodzi w proces windykacji zewnętrznej- prowizja nie jest wypłacana.

UNIQA ŻYCIE

Awesome Image

Informacje

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oferuje ubezpieczenia na życie, które dają zabezpieczenie finansowe oraz wsparcie w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń – nie tylko śmierci, ale również tych związanych ze skutkami wypadków oraz problemów zdrowotnych

PRODUKCJA

Ubezpieczenie grupowe 3-30

1.Kwotację należy wysłać na: Kwotacje sme@uniqa.pl

2.Komplet dokumentów czyli: wniosek, deklarację, skan poprzedniej polisy oraz potwierdzenie opłacenia składki za ostatni miesiąc – wszystko podpisane przez ubezpieczającego wysyłamy w oryginale na adres:

UNIQA Życie , ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Dla osób wysyłających wnioski bez rejestracji prosimy o wysyłąnie na adres biura

oraz obslugasprzedazy@uniqa.pl, odpowiedź z ewentualnymi brakami otrzymamy z ochronazplusem@uniqa.pl ( wszelkie uzupełnienia, również wysyłamy na ten sam adres).

3.Jeżeli w dokumentach nie ma błędów/ braków to od wpłynięcia do centrali trwa to maksymalnie 7 dni.

4.Jeżeli polisa jest w mocy – otrzymujecie drogą mailową polisę oraz certyfikaty dla każdego ubezpieczonego ,a oryginał zostaje bezpośrednio wysłany na adres firmy, która jest ubezpieczającym .

6. Przystąpienia oraz wystąpienia wysyłamy na : obslugasprzedazy@uniqa.pl,

7. IKU (indywidualna kontynuacja) skrzynka : Kug@uniqa.pl

8. świadectwa uczestnictwa: specjalistki.rejestracja@uniqa.pl

9. Ankieta medyczna: ankieta.ochronazplusem@uniqa.pl

Więcej informacji u Menagera