ROZLICZENIA

Awesome Image

Informacje

Klientom indywidualnym towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej. Firmom działającym w różnych branżach Warta oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze światowymi standardami.

PRODUKCJA

Dla polis i aneksów wystawionych w eAgent (agent/OWCA podłącza skan podpisanego przez klient oświadczenia)

albo z poziomu polisy (załącz plik – jako „obraz polisy) albo przez funkcję Archiwizacji

Całość komunikacji jest dość obszerna ale jest dostępna u każdego użytkownika eAgenta w Bazie Wiedzy – pod hasłem „Archiwizacja

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

Należy przesłać na : wypowiedzeniaOC@warta.pl

Zdjęcia- funkcja w całości przeniesiona do systemu eAgent

Anulowanie polis

Bezpośrednio po wystawieniu polisy (opcja dostępna jako anulowanie w „czynnościach”) albo poprzez „Zgłoszenia” jako anulowanie po zatwierdzeniu.

APK

Rekomendujemy robienie APK w systemie Warty, jest możliwość robienia ich poza (ciężar ich archiwizacji spoczywa wtedy na OFWCA– jeśli są robione w systemach Warty, nie musicie ich dodatkowo archiwizować). Jest kilka ryzyk (dla polis wystawianych w systemie AUW lub poprzez doprowadzenia - KORPO), dla których APK są zewnętrzne. Wszystkie te APK są również dostępne w Bazie Wiedzy w eAgencie: https://wiedza.warta.pl/?category_id=&s=APK

PŁATNOŚCI

Przelew: numer kota na polisie

Gotówka: przelew należy dokonać na konto Grupy RBG zgodnie z zestawieniem wysyłanym przez nas raz w tygodniu

83 2490 0005 0000 4600 7121 4974

RBG Sp. z.o.o Łódź 90-369 Piłsudskiego 7

WINDYKACJA

Powyżej 45 dni jest utrata prawa do prowizji (możemy się jeszcze starać o jej przywrócenie). Ale powyżej 90 dni nie możemy jej już odzyskać.

TUnŻ „WARTA” S.A

Awesome Image

Informacje

Klientom indywidualnym towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej. Firmom działającym w różnych branżach Warta oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze światowymi standardami.

PRODUKCJA

od 19.06.2021 przekazywanie podpisanych przez klienta dokumentów WDCiR i Warta Ochrona będzie możliwe wyłącznie w formie zdjęcia/skanu, przekazywanego za pośrednictwem aplikacji eAgent

Dla polis Warta Ochrona z ankietą finansową obowiązuje dotychczasowy sposób przekazywania dokumentów na podstawie oryginałów.

WYPOWIEDZENIA,DOKUMENTY,ZDJĘCIA

-Wypowiedzenia, odstąpienia od umów życiowych, wykupy – zawsze w oryginale – podpisane przez klienta – przesyłacie jak dotąd na adres:

TUnŻ „WARTA” S.A.

Skrytka pocztowa nr 61 Pocztowa 1 41-500 Chorzów 1

Anulowanie polis -Anulowanie wystawionych certyfikatów/polis z życiowych – z poziomu programu eAgent