INFOLINIA PIERWSZEGO KONTAKTU

Tel. 785 585 256

ROZLICZENIA WARTA

PRODUKCJA

Dla polis i aneksów wystawionych w eAgent (agent/OWCA podłącza skan podpisanego przez klient oświadczenia)

albo z poziomu polisy (załącz plik – jako „obraz polisy) albo przez funkcję Archiwizacji

całość komunikacji jest dość obszerna ale jest dostępna u każdego użytkownika eAgenta w Bazie Wiedzy – pod hasłem „Archiwizacja

 

WYPOWIEDZENIA, DOKUMENTY, ZDJĘCIA :

Należy przesłać na : wypowiedzeniaOC@warta.pl

Zdjęcia- funkcja w całości przeniesiona do systemu eAgent

 

ANULOWANIE POLIS :

Bezpośrednio po wystawieniu polisy (opcja dostępna jako anulowanie w „czynnościach”) albo poprzez „Zgłoszenia” jako anulowanie po zatwierdzeniu.

 

PŁATNOŚCI :

Przelew: numer kota na polisie

Gotówka: przelew należy dokonać na konto Grupy RBG zgodnie z zestawieniem wysyłanym przez nas raz w tygodniu

 

83 2490 0005 0000 4600 7121 4974

RBG  Sp. z.o.o

Łódź 90-369 Piłsudskiego 7

WARTA ŻYCIE

ROZLICZANIE PRODUKCJI :

od 19.06.2021 przekazywanie podpisanych przez klienta dokumentów WDCiR i Warta Ochrona będzie możliwe wyłącznie w formie zdjęcia/skanu, przekazywanego za pośrednictwem aplikacji eAgent

Dla polis Warta Ochrona z ankietą finansową obowiązuje dotychczasowy sposób przekazywania dokumentów na podstawie oryginałów.

 

WYPOWIEDZENIA, DOKUMENTY, ZDJĘCIA :

-Wypowiedzenia, odstąpienia od umów życiowych, wykupy – zawsze w oryginale – podpisane przez klienta – przesyłacie jak dotąd na adres:

TUnŻ „WARTA” S.A.

Skrytka pocztowa nr 61

Pocztowa 1

41-500 Chorzów 1

 

ANULOWANIE POLIS :

-Anulowanie wystawionych certyfikatów/polis z życiowych – z poziomu programu eAgent