INFOLINIA PIERWSZEGO KONTAKTU

Tel. 785 585 256

ROZLICZENIE BTA/DAS

PRODUKCJA BTA (RBG) :

Sprawy związane ze wzpółpracą – agent@balcia.pl
 

WYPOWIEDZENIA, DOKUMENTY, ZDJĘCIA :

dok@balcia.pl
 

PŁATNOŚCI :

 
Przelew: Numer rachunku widoczny na poliso ofercie. Uwaga – proces poliso oferty. Agent wystawiając polisę musi poinformować klienta, że jeśli ten nie zapłaci składki najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony to oferta zostanie anulowana. W praktyce anulujemy oferty jeśli po 14 dniach od rozpoczęcia ochrony nie mamy na koncie zaksięgowanej płatności składki.
Gotówka: Na ten moment niedostępna.


 

PRODUKCJA BTA (PROFIT) :

Należy przesłać  PUH „PAWEŁ” M. Hawran

Ul. Kajki 5

10-546 Olsztyn

 

WYPOWIEDZENIA, DOKUMENTY, ZDJĘCIA :

Należy przesłać  PUH „PAWEŁ” M. Hawran

Ul. Kajki 5

10-546 Olsztyn

 

ANULOWANIE POLIS :

Polisy anulowane należy rozliczyć fizycznie (wydruki polisy i potwierdzenie) – należy przekreślić  z napisem ANULOWANO, umieszczając datę, pieczęć i podpis

 

PŁATNOŚCI :

Przelew: numer kotna na polisie

Gotówka: PKO BP SA: 71 1020 5558 0000 8602 3141 6873

PRODUKCJA DAS :

Skan podpisanego przez klienta wniosku należy przesłać na adres:
polisy@das.pl

Wersja papierowa oryginał z podpisem klienta do DAS i kopia do Profitu Sp. z o.o.

 

ANULOWANIE POLIS :

Skany wniosku i polisy należy przesłać na adres:
polisy@das.pl
Wersja papierowa oryginały do DAS i kopia do profitu:

 

PŁATNOŚCI :

PRZELEW I GOTÓWKA

Przelew : generuje się numer konta na polisie.

Gotówka:

43160011431830013730000001

Profit Finanse I Ubezpieczenia  Sp. z.o.o

Łódź 90-369 Piłsudskiego 7