INFOLINIA PIERWSZEGO KONTAKTU

Tel. 785 585 256

ROZLICZENIE PZU

PRODUKCJA :

Rozliczenie Polisy w formie papierowej polega na przesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wystawienia, oryginału tzw. „Oświadczenia“ (ostatnia strona polisy) zawierającego podpisy Agenta oraz Klienta, na adres:

CBO Opole, ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

 

ROZLICZANIE PRODUKCJI – WERSJA ELEKTRONICZNA

Uruchom aplikację Mobilny Agent PZU i wybierz moduł Rozliczanie polis. Zrób zdjęcia podpisanego oświadczenia i kliknij Zatwierdź

Jeśli aplikacja nie działa, można wysyłać na adres :

aplikacjamagentpzu@pzu.pl

 

WYPOWIEDZENIA, DOKUMENTY, ZDJĘCIA :

Załącza się w systemie w ciągu 3 dni od otrzymania jej od klienta
POLISA-AKCJE-NOWE ZADANIE-ZADANIE OBSŁUGOWE-WYPOWIEDZ UMOWĘ-POWIAZANE DOKUMENTY-NOWY DOKUMENT-ZAŁĄCZAMY SKAN WYPOWIEDZENIA OC

 

PŁATNOŚCI :

Wpłaty z tytułu rozliczonych polis gotówkowych, należy

wpłacać na podane konto:

 

92 2490 0005 0000 4600 1333 8307

RBG Sp. z.o.o

Łódź 90-369 Piłsudskiego 7

 

TYTUŁEM: „numer polisy, nazwisko i imię klienta“

 

Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od daty

wystawienia polisy.